In de Rotterdamse Alexander Polder is de wateropgave door klimaatverandering en bodemdaling zeer actueel. Deze opgave wordt vaak als een ‘ver van mijn bed vraagstuk’ ervaren. In Waterproef werken we met kunstenaars, ontwerpers en jongeren samen met de bewoners en waterpioniers aan de water- en klimaatbewustwording.

Met Waterproef willen wij op een creatieve en praktische manier bijdragen aan het bewustzijn over de wateropgave, collectieve actie aanjagen en nieuwe bewonersinitiatieven ondersteunen voor/met verschillende doel- en leeftijdsgroepen in Prins Alexander.

Partners: Stichting Hart voor Prins Alexander organiseert Water Fenomena. Zij nodigde The Patching Zone uit om programmaonderdeel Waterproef vorm te geven i.s.m. Willem de Kooning Academie, bewoners, pioniers, jongeren, Climate-KIC, Next Generation Woonwijk, R'dams Weerwoord e.v.a.

Waterproef is een CityLab010 project

Onze projectwebsite wordt binnenkort gelanceerd met meer actuele informatie.